Ejerbøger og Det Offentlige Ejerregister

Ejerbog

Anpartsselskaber (ApS), aktieselskaber (A/S), iværksætterselskaber (IVS) og andre såkaldte kapitalselskaber har i næsten 100 år skullet sørge for at have et register eller en fortegnelse over selskabernes ejere.

Imidlertid må det erkendes, at man som advokat ofte oplever, at ejerbogen ikke længere eksisterer, er hos en tidligere advokat eller  revisor eller at virksomheden aldrig har haft den.

En "Ejerbog" er ganske "udramatisk", idet det blot er en liste over ejerne af selskabet. Det kan for så vidt være et word-dokument, et stykke A4 papir, regneark eller andet. Der er således ingen krav til selve "bogens" fysiske karakter.

Der er dog enkelte krav til indholdet af ejerbogen. De væsentligste oplysninger, som skal fremgå af denne er kapitalejers samlede beholdning af kapitalandele og kapitalejers navn og bopæl. For virksomheder oplyses navn, cvr-nummer og hjemsted. Endvidere skal oplyses datoen for erhvervelse, afhændelse eller pantsætning, herunder kapitalandelenes størrelse samt stemmerettighederne, der er knyttet til kapitalandelene.

Ejerbogen skal som udgangspunkt være på virksomhedens adresse og er ikke offentlig tilgængelig.

Det Offentlige Ejerregister

Fra 15.12.2014 skal kapitalselskaberne nu også registrere ejerskabet i "Det Offentlige Ejerregister", såfremt én person eller virksomhed ejer mere end 5 % af selskabskapitalen eller har mere end 5 % af stemmerne. Registreringen sker formelt via Erhvervsstyrelsen.

Det må således erkendes, at kapitalselskaberne i langt de fleste tilfælde skal sikre, at ejerforholdene registreres i Det Offentlige Ejerregister.

Formålet med Det Offentlige Ejerregister er at sikre større gennemsigtighed om ejerforholdene i danske selskaber. Ofte er det formentligt således, at stiftere af anpartsselskaber også er ejer, men det kan ikke blot antages.

Derfor er der nu med indførelsen af Det Offentlige Ejerregister sket en væsentlig ændring, idet ejerskabet nu vil være offentligt tilgængeligt, idet det fortsat er det enkelte selskab, som skal sikre, at registreringen sker – også ved efterfølgende ændringer. Kun fremtiden vil vise, hvorvidt Det Offentlige Ejerregister vil være pålidelig og hvor intensivt Erhvervsstyrelsen vil sikre, at registeringer sker hurtigst muligt.

I forbindelse med, at reglerne trådte i kraft 15.12.2014 har Erhvervsstyrelsen udvist forståelse for, at det nok ikke vil alle selskaber som var opmærksom på dette helt nye Ejerregister, hvorfor gamle selskaber – dvs. selskaber stiftet før 15.12.2014 - ikke skal registrere ejerskabet før den 15.6.2015.
Advokatfirmaet Fosvig | Gammelgårdsvej 61, 3520 Farum - Danmark | Tlf.: 4495 5766 | info@advokatfirmaet-fosvig.dk