Hvis De har brug for hjælp indenfor nedennævnte områder, har vi ekspertisen:

 • Virksomhedsoverdragelse

 • Ejer- og generationsskifte af virksomheder

 • Forsikrings- og personskader

 • Inkasso og inddrivelse af tilgodehavender

 • Konkurser og Rekonstruktion

 • Samarbejdsaftaler (Leverandør- & franchiseaftaler mm.)

 • Ansættelsesret

 • Immaterialret (Patent, ophavsret mm.)

 • Selskaber (Stiftelse, omdannelse, fusioner mm.)

 • Virksomhedens kontrakter

 • Entreprise

 • Erhvervslejekontrakter

 • Retssager (strafferet, civile og voldgift)

 • Køb af fast ejendom
Advokatfirmaet Fosvig | Gammelgårdsvej 61, 3520 Farum - Danmark | Tlf.: 4495 5766 | info@advokatfirmaet-fosvig.dk